Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

purplecornflowers
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaalicemeow alicemeow
purplecornflowers
Reposted fromweightless weightless viaPoranny Poranny
purplecornflowers
9616 0907 500
Reposted fromverronique verronique viasweetnothingg sweetnothingg
purplecornflowers
9353 b712
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viabeattman beattman
purplecornflowers
purplecornflowers
9878 bbe5
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viabeattman beattman
purplecornflowers
8102 b3cc
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viabeattman beattman
purplecornflowers
Ty jesteś taką kobietą z filmów. Przeżyłaś wiele, złamano Ci serce i przestałaś wierzyć w miłość. Wiesz jak kończą się takie filmy? Happy endem. Tak, Ty na taki zasługujesz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeattman beattman
purplecornflowers
purplecornflowers
5996 06d1 500
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
purplecornflowers
6169 ae8d 500
purplecornflowers
Nie uśmiechaj się, wiem, że nie przespałaś nocy.
Reposted frommefir mefir viajointskurwysyn jointskurwysyn
4351 51cd
purplecornflowers
Reposted frombluuu bluuu viazupson zupson
5584 7ce4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viazupson zupson
purplecornflowers
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupson zupson
purplecornflowers
1893 60d9 500
udawajmy, że my też
Reposted fromohhh ohhh viajointskurwysyn jointskurwysyn
purplecornflowers
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viasweetnothingg sweetnothingg
purplecornflowers
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
— Cztery Wieki Później
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl