Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

2071 e810 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaPicki91 Picki91

November 10 2017

purplecornflowers
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazupson zupson
purplecornflowers
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazupson zupson
purplecornflowers
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazupson zupson
6403 ade6 500
5366 cb61
5366 cb61

September 07 2017

2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viamalinowowa malinowowa
5149 b599 500

poetics-aesthetics:

~ green ~

Reposted fromSkydelan Skydelan viamalinowowa malinowowa
purplecornflowers
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
purplecornflowers
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless viamalinowowa malinowowa
purplecornflowers
purplecornflowers
6412 ed4e 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaWlodara Wlodara
purplecornflowers
6936 5fc3
Reposted fromEkran Ekran viaWlodara Wlodara

September 04 2017

1373 0039 500

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

purplecornflowers
Reposted fromshakeme shakeme viabeattman beattman
4289 be91
Reposted fromLittleJack LittleJack viaWlodara Wlodara
purplecornflowers
0854 38c1
Reposted fromseverine severine viaWlodara Wlodara
purplecornflowers
6158 cb39
Reposted fromkobiety kobiety
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl