Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2016

purplecornflowers
purplecornflowers
Reposted fromweightless weightless viastrzepy strzepy
3121 3fed 500

letitbe-letitbleed:

Johnny Cash photographed by Don Hunstein

October 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viastrzepy strzepy
purplecornflowers
  Nie czekaj na wzajemność 
  telefon i róże 
  gdy ciebie nie chcą 
  nie piszcz nie szlochaj

  najważniejsze przecież że ty kogoś kochasz

  czy wiesz 
  że łzy się śmieją kiedy są za duże

— Jan Twardowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viaxvou xvou
purplecornflowers
5886 bbc4
Reposted fromzrazik zrazik viaxvou xvou
purplecornflowers
5157 4d3e
Reposted frommisza misza viaxvou xvou
purplecornflowers
Szczęśliwi do byłych nie piszą.
— Pokolenie Ikea.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaxvou xvou
5211 f2b6

adanvc:

Subway Lovers. New York, 1949.

by Arthur Leipzig

purplecornflowers
9957 8a46
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacorvax corvax
purplecornflowers
7676 7c36 500
Reposted fromjustMeee justMeee viaxvou xvou
purplecornflowers
purplecornflowers
2631 fb4d 500
purplecornflowers
purplecornflowers
Play fullscreen
Aż mnie starość rozśmieszy
Reposted fromstrzepy strzepy
purplecornflowers
9554 4886
Egon Schiele
Reposted fromcorvax corvax viastrzepy strzepy
purplecornflowers
purplecornflowers
Chciałbym mieć z tobą wspólny kąt. Miejsce w którym nasze problemy zostaną tylko naszymi problemami, a noce będę spokojne i wspólne. Gdzie nie będzie krzyku i strachu, przed czymś że czegoś nie wypada. Gdzie ból na skorni będzie ustępował zaraz po wejściu na korytarz.
http://myslodreamseller.soup.io
purplecornflowers
Tyle lat edukacji, a nikt nie nauczył nas jak pokochać samych siebie i dlaczego to takie ważne.
— znalezione.
purplecornflowers
3882 b050
Reposted fromEkran Ekran viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl