Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

purplecornflowers
purplecornflowers
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask
purplecornflowers
(...) Milczymy będąc w jednym pokoju. Przebywając razem, kilkanaście godzina na dobę, nie potrafimy eksplodować, cieszyć się rzeczywistością. Jedno ciąży drugiemu. Ale przed całym światem jesteśmy w stanie wyznać miłość. Wyklepać na klawiaturze wiele pięknych słów. Podkreślić i podkolorować najważniejsze. Instynktownie, walczymy o akceptację ludzi. Niech patrzą na nas i zazdroszczą. Miłość, o obcych twarzach i wymownych spojrzeniach innych (...)
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask
purplecornflowers
9753 e1c1 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasweetnothingg sweetnothingg
purplecornflowers
6856 2370 500
Wszyscy dookoła się rozwijają, spotykają ze znajomymi, spełniają marzenia.
A ja tylko siedzę w tym pokoju, z laptopem na kolanach, nie robię nic. Każdy dzień wyglada tak samo, tylko spanie i ciągła walka z myślami.
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri viasweetnothingg sweetnothingg
purplecornflowers
3601 b300
Reposted fromtfu tfu viabrzask brzask
9016 f342
Reposted fromerial erial viabrzask brzask

March 23 2017

purplecornflowers
Don’t touch me
Reposted fromexistential existential viabrzask brzask
purplecornflowers
5947 4d96
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
purplecornflowers
Marylin Monroe
Reposted fromikari ikari viaRedowskaa Redowskaa
purplecornflowers
Znalezione obrazy dla zapytania michelangelo pistoletto "The Ears of Jasper Johns Michelangelo Pistoletto, The Ears of Jasper Johns, 1966 
Reposted fromciarka ciarka viaRedowskaa Redowskaa
1506 cc5a 500

peliculasynadamas:

Lolita (1962), Stanley Kubrick

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
purplecornflowers
9915 923e 500
Reposted fromPoranny Poranny viasweetnothingg sweetnothingg
purplecornflowers
7719 f31b
purplecornflowers
Plan jest taki, by zapominać o tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.
— Ochocki
purplecornflowers
To jest ten typ mężczyzny, który jest otwarty, lojalny, wygadany, chętny do pomocy i stworzony do bycia z ludźmi.
Ale kiedy zdobędziesz się na odwagę i powiesz mu, co czujesz, że jest dla Ciebie najważniejszy i że Ci na nim zależy, to chowa się i udaje, że to nic takiego, że to go w ogóle nie dotyczy.
— wetryagain,soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viaxannabelle xannabelle
purplecornflowers
7254 f2f6 500
purplecornflowers
9112 dd1d
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl