Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

purplecornflowers
9850 67c0 500
Reposted frompulperybka pulperybka
purplecornflowers
9857 d7b0 500
Reposted frompulperybka pulperybka
purplecornflowers
9863 4b9e 500
Reposted frompulperybka pulperybka
purplecornflowers
9865 371d
Reposted frompulperybka pulperybka
purplecornflowers
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viazupson zupson
purplecornflowers
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
purplecornflowers
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
purplecornflowers
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viairmelin irmelin
purplecornflowers
4718 337d
Reposted fromsohryu sohryu viairmelin irmelin
purplecornflowers
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viairmelin irmelin
purplecornflowers
1157 fe4f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
purplecornflowers
6666 126f 500
Reposted frommay29th may29th viairmelin irmelin

June 21 2017

purplecornflowers
purplecornflowers
8482 7e09 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazupson zupson

June 20 2017

purplecornflowers
purplecornflowers
7062 6f09 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamanticore manticore
purplecornflowers
purplecornflowers
A. Henel
Reposted frombanitka banitka viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
purplecornflowers
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaOpaaal Opaaal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl