Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

purplecornflowers
9574 cdec
w sedno
Reposted fromwcalezenie wcalezenie viairmelin irmelin
purplecornflowers
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viairmelin irmelin
purplecornflowers
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
purplecornflowers
8947 5dc6
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
purplecornflowers
6630 5d18
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaoutoflove outoflove
purplecornflowers
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic
purplecornflowers
5833 138e 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viaepidemic epidemic
purplecornflowers
Reposted fromshieep shieep viaPokobiecemu Pokobiecemu
purplecornflowers
purplecornflowers
0163 ecf7
Reposted fromtfu tfu viaSturmUndDrang SturmUndDrang
9821 2e5e 500

irina-irina-irina:

Monica Bellucci

purplecornflowers
Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz
I wołałeś "Nie licz na mnie".
Marek, posłuchaj mnie uważnie.
Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...
— Osiecka do Hłaski
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viazapachsiana zapachsiana
purplecornflowers
3656 846e 500
M. Hłasko, Robotnicy
Reposted fromvaporous vaporous viazapachsiana zapachsiana
purplecornflowers
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakobiety kobiety
purplecornflowers
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viazupson zupson
purplecornflowers

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie viazupson zupson
purplecornflowers
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viazupson zupson
purplecornflowers
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viazupson zupson
purplecornflowers
Stoję nagi w nicości Poniżony w prawdzie Niczyj  W nieistniejącej  Chyba Miłości 
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl