Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

purplecornflowers
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
purplecornflowers
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaSeventeenRed SeventeenRed
7757 a9e0
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSeventeenRed SeventeenRed
0415 7cd5 500

juilletdeux:

Dany Atrache | Fall/Winter 2017 Couture

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
purplecornflowers
5555 9f47 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
purplecornflowers
0382 2324
Lauren Bacall & Humphrey Bogart kiss in Rome, 1954
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
6171 90d9
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viastrzepy strzepy
purplecornflowers
5439 87b9
Reposted fromcalifornia-love california-love viachachi chachi
purplecornflowers
0869 d712
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachachi chachi
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto viachachi chachi
purplecornflowers
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamalinowowa malinowowa
purplecornflowers
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
6748 68f9 500

ghostlywatcher:

“Starry Night.” Belchite, Spain.

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viareloveution reloveution
purplecornflowers
9126 566d 500
Mammatus clouds over "Tolstoy's House" St. Petersburg, Russia
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaLilitu Lilitu
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
purplecornflowers
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viagitarowaaaA gitarowaaaA
purplecornflowers
1064 1032 500
Reposted fromtfu tfu viamemesjasz memesjasz
purplecornflowers
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
purplecornflowers
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viareloveution reloveution
purplecornflowers
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl