Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

purplecornflowers
Reposted fromshakeme shakeme viamalinowowa malinowowa
purplecornflowers
purplecornflowers
5212 83ff 500
Reposted fromverronique verronique viapuszka puszka
purplecornflowers
purplecornflowers
purplecornflowers
purplecornflowers
6957 770c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
purplecornflowers
purplecornflowers
7946 2def 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus
purplecornflowers
5710 d9fb 500
Reposted fromrol rol vianikotyna nikotyna
purplecornflowers
0521 89d8

hisvintageworld:

alice in wonderland

First adaptation of the book in this 8 minute Russian silent film from 1903.
Reposted fromsimonsayer simonsayer viahavingdreams havingdreams
purplecornflowers
Słowa mają ogromną moc. Nawet jeśli nie dbamy, co mówią inni, zawsze jest w naszym życiu ktoś, kto kilkoma słowami może nas uratować lub zniszczyć.
— Alison G. Bailey
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianawrocka nawrocka

July 07 2018

purplecornflowers
Czasami musisz zniknąć. Odwrócić się na pięcie i zobaczyć świat bez niektórych osób. Jeśli ktoś Cię nie docenia, nie stój obok, nie uśmiechaj się jak w taniej produkcji i nie połykaj tłumionych łez, po prostu odejdź. Daj temu komuś szansę na zobaczenie życia bez Ciebie, bez Twojego śmiechu, humorków i ciągłych rozmów. Nabierz szacunku do samej siebie, nie pojaw się w tym samym miejscu co zawsze. Daj komuś szansę zatęsknić i pomyśleć, że lepiej umrzeć niż istnieć osobno.
— esperer
Reposted fromwordshurt wordshurt vianawrocka nawrocka
purplecornflowers
Nie pokonujcie oceanów dla ludzi, którzy nie przeskoczyliby dla was kałuży.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromwosq wosq vianawrocka nawrocka
purplecornflowers
5486 49d6
Reposted fromEtnigos Etnigos vianawrocka nawrocka
purplecornflowers
7151 80c4 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialittleburn littleburn
purplecornflowers
8145 f4db 500
Reposted fromrol rol viapannakojot pannakojot
purplecornflowers
purplecornflowers
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 vianawrocka nawrocka
purplecornflowers

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl